Sự phát triển nóng của Việt Nam trong thời gian qua, dựa trên sự khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và tăng vốn đầu tư ồ ạt, đã gây ra nhiều tác động rất xấu đến môi trường.

Tình trạng ô nhiễm môi trường đã trở thành phổ biến, không chỉ ở các khu công nghiệp, các thành phố lớn, mà lan cả đến các vùng nông nghiệp, các vùng hẻo lánh.

Vì vậy, Việt Nam cần một chính sách môi trường phù hợp, hầu ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường do sự phát triển nóng và bẩn mang lại. Ngoài ra, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện tượng nước biển dâng cũng đặt ra nhiều thách thức rất lớn cho Việt Nam trong thời gian tới, đòi hỏi những lựa chọn chính sách dứt khoát và tối ưu.

Với quan niệm đó, GiapSchool sẽ tiến hành và hợp tác triển khai các nghiên cứu về chính sách môi trường, về biến đổi khí hậu, về tác động của thiên tai đối với nền kinh tế, về các thách thức lớn mà Việt Nam có thể gặp phải trong lĩnh vực này… hầu đưa ra các gợi ý và lựa chọn chính sách khách quan, hiệu quả.

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Việc làm
  • Liên hệ
  • Trợ giúp
  • © GiapSchool 2022