Bên cạnh việc tổ chức các khóa học trực tuyến mở, hoàn toàn miễn phí, GiapSchool tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp thông qua bộ phận GiapSchool Training. Dự kiến, GiapSchool Training tập trung vào các lĩnh vực đào tạo sau:

1. Đào tạo ngắn hạn


Bên cạnh việc xây dựng và triển khai hệ thống giáo dục trực tuyến mở (MOOCs), GiapSchool dự kiến sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các khóa bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ, các khóa đào tạo theo hợp tác và đặt hàng của các công ty, tổ chức…

 Các khóa đào tạo ngắn hạn, với tương tác trực tiếp giữa giảng viên và học viên, sẽ bổ sung và bù đắp phần nào sự thiếu hụt trong đào tạo của nhà trường cho học sinh, sinh viên và trang bị những kỹ năng hiện đại cho những người đã làm việc. Các khóa học này sẽ do các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy.

2. Hợp tác đào tạo trực tuyến với các doanh nghiệp

Với cổng giáo dục trực tuyến mở hiện đại, có thể tổ chức các khóa học trực tuyến cho hàng vạn người cùng một lúc, GiapSchool sẵn sàng hợp tác trong việc đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ; đào tạo theo chương trình… với các cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp có nhu cầu. Việc đào tạo này sẽ không chỉ dừng ở việc tổ chức bài giảng, mà còn bao gồm cả việc tổ chức kiểm tra và khảo thí trực tuyến, đánh giá tiến độ học tập của học viên, tổng hợp và phân tích các dữ liệu liên quan đến khóa học…

Với vai trò tiên phong về giáo dục trực tuyến mở tại Việt Nam, GiapSchool sẵn sàng tham gia tư vấn và thiết kế các khóa học trực tuyến, tổ chức sản xuất bài giảng, tổ chức kiểm tra & khảo thí, cùng với các đối tác, sao cho việc đào tạo trực tuyến được hiệu quả nhất.

3. Hợp tác đào tạo trực tuyến với các trường, viện

Giáo dục trực tuyến đang trở thành xu thế tất yếu của thời đại. Với hơn 30 triệu người sử dụng internet ở Việt Nam, giáo dục trực tuyến chắc chắn sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Với nhận định đó, GiapSchool sẵn sàng hợp tác cùng với các trường, viện trong và ngoài nước trong việc tổ chức các chương trình đào tạo trực tuyến. Theo đó, GiapSchool sẽ phụ trách phần hạ tầng công nghệ và triển khai các hoạt động đào tạo, còn các trường, viện sẽ phụ trách nội dung, khảo thí và cấp chứng chỉ.

 4. Các loại hinh đào tạo khác

Bên cạnh ba loại hình đào tạo nêu trên, GiapSchool dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo thực địa khác, dưới dạng các seminar, các trại hè, trường hè, các mini camp, hoặc tổ chức các sự kiện liên quan đến giáo dục và đào tạo khác.

  • Giới thiệu
  • Điều khoản
  • Việc làm
  • Liên hệ
  • Trợ giúp
  • © GiapSchool 2022