Phản ứng trao đổi là gì? Các phản ứng, điều kiện và ví dụ về phản ứng trao đổi mới nhất 2022 | Giapschool

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học rất phổ biết trong bộ môn hóa học vậy Phản ứng trao đổi là gì? Hãy cùng Giapschool tìm hiểu và cho ví dụ các phản ứng, điều kiện phản ứng trao đổi nhé

Phản ứng trao đổi là gì?

Phản ứng trao đổi là gì?
Phản ứng trao đổi là gì?

Phản ứng trao đổi Là một loại phản ứng hóa học trong đó các chất trao đổi thành phần cấu tạo của chúng mà không làm thay đổi số oxi hóa của chúng. Từ sự trao đổi này, chúng tạo thành chất mới của phương trình phản ứng.

Phản ứng trao đổi có thể được phân loại theo thành phần của các chất phản ứng của phương trình tham gia

Phản ứng trao đổi

Phản ứng giữa axit và bazơ

Phản ứng giữa axit và bazơ để tạo ra muối và nước.

  • Phản ứng chung:
Axit + Bazơ → Muối + Nước
HCl + NaOH → NaCl + H2O
H2VÌ THẾ4 + 2TIME → K2VÌ THẾ4 + 2 NHÀ Ở2O

Phản ứng giữa axit và muối

  • Phản ứng chung:
Axit + muối → Axit (mới) + muối (mới)
Axit mạnh + muối tan → Axit mới + muối (mới)

* Điều kiện phản ứng:

Các chất tạo thành phải có ít nhất một kết tủa không bền hoặc dễ phân hủy, hoặc yếu hơn chất phản ứng (đối với axit).

* Axit (mới) có thể mạnh hơn axit cũ nếu muối (mới) là: CuS, HgS, Ag2S, PbS.

H2VÌ THẾ4 + BaCl2 → BaSO4 (kết tủa) + HCl 2
2 HNO3 + CÁI NÀY2S → BIẾT3 + 2 gia đình2S (bay hơi)
6 HCl + Cu3(VÂNG.)4)2 → 3 CuCl2 + 2 gia đình3Vâng4 (yếu hơn HCl)
Ba (NO3) 2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HNO3

Phản ứng giữa bazơ và muối

  • Phản ứng chung:
Bazơ + muối → Bazơ (mới) + muối (mới)
  • Cả hai điều kiện sau đều được đáp ứng:
Muối và bazơ (ban đầu) phải hòa tan.
Một trong 2 sản phẩm đều có kết tủa
2 NaOH + CuSO4 → Chúng tôi2VÌ THẾ4 + Cu (OH)2 (Lượng mưa)
Ba (OH)2 + Chúng tôi2VÌ THẾ4 → BaSO4 (kết tủa) + NaOH 2

Phản ứng giữa các muối

  • Phản ứng chung:
Muối + Muối → Muối (mới) + Muối (mới)
  • Cả hai điều kiện sau đều được đáp ứng:
Hai muối tham gia phản ứng đều tan.
– Sản phẩm có chất kết tủa hoặc chất khí dễ bay hơi.
BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 (kết tủa) + CuCl2
2 AgNO3 + CuCl2 → 2 AgCl (kết tủa) + Cu (NO.)3)2
BaS + Na2CO3 → BaCO3 (kết tủa) + Na2S

Video chi tiết về phản ứng trao đổi là gì?

tham khảo

phản ứng trao đổi
Phản ứng trao đổi là gì?
Phản ứng trao đổi là gì?
Trao đổi
trao đổi ma
điều kiện phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi là j
điều kiện phản ứng trao đổi
ví dụ về phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi trong dung dịch
ví dụ về phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi điều kiện
phản ứng trao đổi là
phương trình trao đổi
ví dụ về phản ứng trao đổi
Phản ứng nào là phản ứng trao đổi?
phản ứng trao đổi
phản ứng trao đổi thông thường
các loại phản ứng trao đổi
Cho một ví dụ về phản ứng trao đổi
Vấn đề là gì?
trao đổi pu
Trao đổi là gì?
Phản ứng trao đổi là gì?

Giapschool – Tự Thân Khai Sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *