Sản phẩm pha sáng gồm có những gì?

Trong Quang Hợp pha sáng là pha chuyển năng lượng của ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sản phẩm của pha sáng bao gồm ATP, NADPH và O2 (bắt nguồn từ quá trình quang phân của nước).

So sánh pha sáng và Pha tối
So sánh pha sáng và Pha tối

Q: Các sản phẩm pha sáng gồm có:

A. ATP, NADP + và CO2

B. ATP, NADP + và O2

C. ATP, NADPH và O2

D. ATP, NADPH và CO2

Câu trả lời:

Câu trả lời chính xác: C. ATP, NADPH và O2

Sản phẩm của pha sáng bao gồm ATP, NADPH và O.2.

Giải thích của giáo viên Giapschool Câu trả lời hàng đầu Tại sao chọn B

B. Màng trong

C. Màng ngoài

D. Tillakout

Câu trả lời chính xác: DỄ

Pha sáng diễn ra trong lục lạp ở Thylakoid.

Câu hỏi 3: Bản chất của pha sáng của quang hợp là:

A. Sự quang phân của nước để sử dụng H +, CO2 và các điện tử để hình thành ATP, NADPH và giải phóng O2 trong bầu khí quyển.

B. Sự quang phân của nước để sử dụng H + và electron để tạo ADP, NADPH, và giải phóng O2 trong bầu khí quyển.

C. Sự quang phân của nước để sử dụng H + và electron để tạo thành ATP, NADPH và đồng thời giải phóng O2 trong bầu khí quyển.

D. Khử nước để sử dụng H + và electron tạo ATP, NADPH và đồng thời giải phóng O2 trong bầu khí quyển.

Câu trả lời chính xác:

Bản chất của pha sáng của quang hợp là quá trình quang phân giải nước để sử dụng H + và electron tạo thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O.2 trong bầu khí quyển.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không thuộc pha sáng của quang hợp?

A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.

B. quá trình khử CO2.

C. Quá trình phân ly nước.

D. Chuyển trạng thái của diệp lục (từ trạng thái bình thường sang trạng thái kích thích).

Câu trả lời chính xác: LOẠI BỎ

Quá trình không có trong pha sáng của quang hợp là quá trình khử CO.2.

Câu hỏi 5: Thực vật C4 có phổ biến không?

A. Trải rộng trên đất liền, chủ yếu ở vùng ôn đới và cận nhiệt đới.

B. Ở vùng ôn đới và cận nhiệt đới.

C. Ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

D. Trên sa mạc.

Câu trả lời chính xác:

Thực vật C4 phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Câu hỏi thường gặp Sản phẩm pha sáng gồm có

Sản phẩm của pha sáng là gì?
- ATP, NADPH và O.2
Sản phẩm của pha sáng đi vào pha tối
- Sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là ATP, NADPH.
Sản phẩm của pha tối
- Pha tối là pha sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2 tạo ra các hợp chất hữu cơ (C6H12O6). - Còn CO2, ATP là nguyên liệu của pha tối;
Vị trí xảy ra của pha sáng
- Pha sáng diễn ra ở màng tilacôit còn pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp.
Oxi được tạo ra trong pha sáng của quang hợp có nguồn gốc từ
- Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước
Ở tế bào thực vật sản phẩm của pha tối trong quang hợp

Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu Sản phẩm của pha sáng bao gồm ATP, NADPH và O.2. và trả lời một số câu hỏi liên quan để củng cố kiến ​​thức. Các giải pháp hàng đầu Chúc các bạn có được nhiều kiến ​​thức bổ ích và đạt kết quả cao trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *